Όροι χρήσης του ComputerClub.gr (Λέσχη Υπολογιστών)

Παρακαλούνται θερμά οι επισκέπτες και τα μέλη του computerclub.gr να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.computerclub.gr, η οποία θα αναφέρεται εφεξής ως «Ιστότοπος» ή "ιστότοπος". Ο Ιστότοπος σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ανήκει στην "Εταιρία των Αγγέλων, ΙΚΕ", η οποία εφεξής θα αναφέρεται ως «Εταιρεία».

Τα στοιχεία της εταιρείας έχουν ως εξής:
Επωνυμία: Εταιρία των Αγγέλων, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, δ.τ. «Angelco»
Έδρα: Αγ. Σπυρίδωνος 1, 111 46, Αθήνα
ΑΦΜ: 800868614 - Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 125411401000
Τηλέφωνο: 210 383 1657 (Ώρες επικοινωνίας: 10:00 – 14:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή)
Email: info@angelco.gr - info@computerclub.gr


Δεσμευτικότητα

Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης θεωρείται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη στον ιστότοπο. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας με κάποιον από τους όρους, ο επισκέπτης οφείλει να διακόψει την περιήγηση στον ιστότοπο.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά αυτή τη σελίδα για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

Σε περίπτωση που κάποιος όρος κριθεί μερικώς ή ολικώς άκυρος, δεν επηρρεάζεται το υπόλοιπο του παρόντος κειμένου.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Με την παρούσα συμφωνία αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το ανυπόγραφο περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου (έγγραφα, κείμενα, σχέδια και εικόνες, υπηρεσίες) από τη στιγμή που δημοσιεύονται στον ιστότοπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, υπό την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων.

Με την παρούσα, η Εταιρεία, χωρίς να απεμπολεί κανένα δικαίωμά της, επιτρέπει την δημοσίευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση, μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου του ιστότοπου, με μοναδική προϋπόθεση την αναφορά του ως πηγής, σε ευκρινές σημείο του κειμένου, και με υπερσύνδεση (link) η οποία θα οδηγεί στον ιστότοπο.

Εάν δεν υπάρχει αναφορά στον ιστότοπο, ως πηγή του περιεχομένου που κατά τα παραπάνω δημοσιεύτηκε, αντιγράφηκε, αναπαρήχθηκε, μεταδόθηκε κ.λπ. η Εταιρεία επιφυλάσσεται όλων των νομίμων δικαιωμάτων της, μη εξαιρουμένου του δικαιώματος χρηματικής αποζημίωσης για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Από τα παραπάνω εξαιρούνται τα άρθρα τρίτων συνεργατών, οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στον παρόντα ιστότοπο και τα οποία είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα αυτών των τρίτων μερών είναι προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον ιστότοπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Περιορισμός ευθύνης Εταιρείας

Η Εταιρείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον έλεγχο και την ακρίβεια του περιεχομένου του ιστότοπου. Όμως, ο ιστότοπος και η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή/και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση ή/και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών παρέχονται «ως έχουν» και η χρήση τους εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τον επισκέπτη/χρήστη.

Όλες οι πληροφορίες και το εν γένει περιεχόμενο που παρουσιάζονται στον ιστότοπο είναι ενδεικτικές και έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα για τα μέλη, ενώ σε καμία απολύτως περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως τεχνικές συμβουλές.

Η Εταιρεία, οι αρθρογράφοι και η συντακτική ομάδα δεν παρέχουν σε καμία απολύτως περίπτωση τεχνικές ή παρεμφερείς συμβουλευτικές υπηρεσίες και δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προήλθαν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που βασίστηκε, μερικά ή συνολικά, σε πληροφορίες που παρείχε ο Ιστότοπος.

Υπερσυνδέσεις

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός των ιστοσελίδων, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link).

Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Η ιστοσελίδα ή/και η Εταρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link).

Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Συνδρομητικές υπηρεσίες
Ευθύνη χρηστών/μελών

Κάθε επισκέπτης/χρήστης ή μέλος είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του ιστότοπου σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Επίσης η Εταιρεία μπορεί να επιτρέπει τη δημοσίευση κειμένων, πληροφοριών ή άλλων οδηγιών από τα μέλη. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συμφωνείτε και αναλαμβάνετε την ευθύνη να μη χρησιμοποιείσετε τον ιστότοπο για:

  1. Δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.,
  2. Δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
  3. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
  4. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
  5. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
. - - - - -