Πολιτική Απορρήτου - ComputerClub.gr (Λέσχη Υπολογιστών)

Η Εταιρεία "Εταιρεία των Αγγέλων ΙΚΕ" (εφεξής η Εταιρεία) σας ενημερώνει ότι, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μέσω του δικτυακού της χώρου ComputerClub.gr, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, βάσει του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ και των σχετικών τροποποιήσεων του και σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:

Γενικά

- Τα δεδομένα διατηρούνται στον ιστότοπο μας για 5 χρόνια.

- Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα διάθεσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του Νόμου.

- Έχετε την δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε για εσάς εκτός από στοιχεία τα οποία απαιτούνται από τον νόμο π.χ τιμολόγια, αποδείξεις.

- Σε περίπτωση που επιθυμείτε την διαγραφή, την ανάκτηση η οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για θέματα προσωπικών δεδομένων μπορείτε να στείλετε email στο info@computerclub.gr ή να καλέσετε στο 210 383 1657.

- Σε καμία περίπτωση δεν διακινούμε προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους.

- Σε καμία περίπτωση δεν πουλάμε ή ενοικιάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Προσωπικά δεδομένα

Ως επισκέπτης μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσετε καμία πληροφορία. προσωπικού χαρακτήρα. Η Εταιρεία ζητάει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, μόνο όταν γίνετε μέλος ή/και προχωρήσετε σε κάποια συναλλαγή.

Πληροφορίες που θα σας ζητήσουμε για την εγγραφή σας ως μέλος

Το μοναδικό στοιχείο που θα σας ζητήσουμε για να γίνετε μέλος είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και εάν θέλετε, το όνομα και το επώνυμό σας.

Πληροφορίες που θα σας ζητήσουμε αν θέλετε να παίξετε στη "Βρυσούλα"

Τα προσωπικά στοιχεία που θα σας ζητήσουμε αν θέλετε να συμμετάσχετε στο παιχνίδι "Βρυσούλα" είναι τα εξής: Ονοματεπώνυμο, Χώρα διαμονής, Χρονολογία Γέννησης (μήνας και έτος), Ταχ.Κώδικας και η διεύθυνση για το ψηφιακό σας πορτοφόλι. Η χρονολογία Γέννησης είναι απαραίτητη γιατί δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο παιχνίδι εάν είστε κάτω των 18 ετών.

Ανήλικοι

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό.

Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@computerclub.gr

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Το ComputerClub.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων.

Οι επισκέπτες του Διαδικτυακού Τόπου μας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται, ενώ το ComputerClub.gr δεσμεύεται να προβαίνει στις απαραίτητες ενημερώσεις των επισκεπτών και χρηστών του Διαδικτυακού της Τόπου με κάθε πρόσφορο μέσο.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή γενικότερα, αναφορικά με τις δραστηριότητες της Λέσχης Υπολογιστών (ComputerClub.gr), μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@computerclub.gr